Copyright C 2008 - 2017 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
                            KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Elżbieta Jażdżewska.........................historia, zaj. komputerowe
       Małgorzata Andrzejewska................edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Jadwiga Jasińska..............................przyroda, biologia, geografia, rewalidacja
mgr Łukasz Jasiński................................wychowanie fizyczne, plastyka, rewalidacja
mgr Tomasz Tuszyński...........................muzyka
mgr Maria Kucharska..............................chemia, zaj. komputerowe, rewalidacja 
       Alicja Kuśmirek...............................religia, rewalidacja
mgr Damian Łączkowski........................fizyka
mgr Aneta Rakowska..............................j. niemiecki
mgr Joanna Stawicka...............................j. angielski
       Mirosława Szczepaniak....................edukacja wczesnoszkolna, zaj. techniczne, świetlica
mgr Zofia Twardowska...........................edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
mgr Magdalena Wichrowska...................oddział przedszkolny
mgr Katarzyna Ziomkowska....................matematyka, zaj. komputerowe, pedagog
mgr Agnieszka Żeglicz............................j. polski