Copyright C 2008 - 2015 by Łukasz Jasiński   •   All Rights reserved   •   E-Mail: spsarnowo@tlen.pl
                            KADRA DYDAKTYCZNA

mgr Elżbieta Jażdżewska.........................historia
mgr Magdalena Aleksińska.......................j. polski, świetlica
       Małgorzata Andrzejewska................edukacja wczesnoszkolna
mgr Jadwiga Jasińska..............................przyroda, rewalidacja
mgr Łukasz Jasiński................................w-f, plastyka, rewalidacja
mgr Tomasz Tuszyński...........................muzyka 
       Alicja Kuśmirek...............................religia, rewalidacja
mgr Joanna Stawicka...............................j. angielski
       Mirosława Szczepaniak....................edukacja wczesnoszkolna, zaj. techniczne
mgr Magdalena Twardowska...................j. rosyjski
mgr Zofia Twardowska...........................edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Wichrowska...................oddział przedszkolny
mgr Katarzyna Ziomkowska....................matematyka, zaj. komputerowe, pedagog